Inzameling van producten op De Horizon

Ieder jaar worden in de weken voorafgaand aan Kerstmis advent vieringen gehouden op school. In verband met Corona kon het helaas dit jaar niet met de hele school gezellig bij elkaar. Wel heeft iedere klas een kleine viering gehouden. ‘Iets voor een ander doen’ liep als een rode draad door de kerstgedachten. De kinderen hebben producten voor de Voedselbank ingezameld en leerde wat zij doen voor een ander. Ze zijn trots dat ze een steentje konden bijdragen hieraan!