Persbericht

Persbericht                                                                                

Raalte : 7 januari 2018

Voedselbank:

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens.

De Voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om hun klanten van eten te kunnen voorzien, werken ze samen met bedrijven, instellingen en particulieren. Zo zorgen ze er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van hun klanten te vergroten, werken de Voedselbanken samen met lokale organisaties die hun klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

Uitgangspunten bij de toekenning van een voedselpakket zijn:

Website:www.voedselbankraale.nl

Per 1 januari 2018 zijn de toelatingsnormen van de Voedselbanken veranderd. Enerzijds worden de klassieke normbedragen van de voedselbank verhoogd met 7%. Anderzijds wordt de toelatingsnorm voortaan gekoppeld aan de NIBUD bijstandsnorm. Dit is nieuw en brengt een andere methodiek van toerekening met zich mee. Zo wordt er rekening gehouden met meer uitgavenposten zoals: niet vergoede ziektekosten, was en schoonmaakmiddelen, persoonlijke verzorging en vervoer.
Effectief komt de verandering neer op een verruiming van de toelatingscriteria, verschilt per situatie, van bijna € 85,00 tot €100,00 per maand.

Verhoging normbedrag
De normbedragen worden ook in 2018 verruimd. Het basisbedrag per huishouden wordt met 10 euro verhoogd tot € 130. Daarnaast wordt het bedrag per persoon verruimd met 5 euro tot € 85.

Het basisbedrag per huishouden : €130
Het basisbedrag per persoon: € 85

Toelatingsnorm (in euro’s per maand)

Per 1.1.2018

Per 1.1.2017

1-persoon

€ 215 (130+85)

€ 200

2 volwassenen

€ 300 (130+2*85)

€ 280

1 volwassene en 1 kind

€ 300 (130+2*85)

€ 280

1 volwassene en 2 kinderen

€ 385 (130+3*85)

€ 360

2 volwassenen en 2 kinderen

€ 470 (130+ 4*85)

€ 440

1 volwassene en 3 kinderen

€ 470 (130 + 4*85)

€ 440

etc.

   

Koppeling aan NIBUD norm
Er is voor gekozen om duidelijker zichtbaar te maken hoe de toelatingscriteria van de Voedselbanken zich verhouden tot de NIBUD norm (voor bijstand). De nieuwe toelatingsnormen bedragen gemiddeld 45% van deze NIBUD Norm.

De Voedselbanken verruimen deze norm nu ze voldoen aan de eisen van voedselveiligheid van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de supermarkten dientengevolge meer voedsel doneren dat anders weggegooid zou worden.