Financiën

Financiën

1.0. Het vermogen van Voedselbank Raalte e.o. wordt gevormd door:

  • giften
  • donaties
  • opbrengsten acties

1.1. Na afloop van een (afgesloten) boekjaar wordt door de Jong & Laan Accountants en Belastingadviseurs de jaarstukken opgemaakt (incl. balans, verlies- en winstrekening), waarmee de penningmeester rekening en verantwoording aan het bestuur aflegt.

1.2 Verwerving en besteding van gelden.
Voedselbank Raalte e.o. verwerft hoofdzakelijk gelden uit sponsoring van lokale ondernemers, particuliere giften, donaties en bijdragen uit fondsen. Deze gelden zijn hard nodig om de kosten te dekken, te reserveren voor toekomstige vervangingen en een buffer te creëren voor onverwachte uitgaven.

1.3. Lokale overheden.
De gemeente Raalte staat, voor een periode van vier jaar, garant voor een eventueel negatieve exploitatie voor de som van € 20.000,= per jaar . De gemeente Olst/Wijhe is de mening toegedaan dat zij alles aan de voorkant goed geregeld hebben. Voedselbank Raalte e.o. trekt dit in twijfel; dit kan gestaafd worden met het aantal cliënten dat wekelijks een voedselpakket krijgt en zal opnieuw in overleg gaan om een geldelijke ondersteuning te vragen.

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.