Financiën

Financiën

1.0. Het vermogen van Voedselbank Raalte e.o. wordt gevormd door:

  • giften
  • donaties
  • opbrengsten acties

1.1. Na afloop van een (afgesloten) boekjaar wordt door de Jong & Laan Accountants en Belastingadviseurs de jaarstukken opgemaakt (incl. balans, verlies- en winstrekening), waarmee de penningmeester rekening en verantwoording aan het bestuur aflegt.

1.2 Verwerving en besteding van gelden.
Voedselbank Raalte e.o. verwerft hoofdzakelijk gelden uit sponsoring van lokale ondernemers, particuliere giften, donaties en bijdragen uit fondsen. Deze gelden zijn hard nodig om de kosten te dekken, te reserveren voor toekomstige vervangingen en een buffer te creëren voor onverwachte uitgaven.

1.3. Lokale overheden.
Het pand aan de Parallelweg 5 in Raalte is eigendom van de Voedselbank Raalte e.o. Op het pand rust een hypotheek. Het opnemen van een hypotheek is mogelijk geworden doordat de Gemeente Raalte hiervoor een borgstelling heeft afgegeven. Daarnaast ontvangt onze Voedselbank jaarlijks subsidie van de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe. 


Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.