Jaarverslag 2018

Op 5 januari is gestart met het verstrekken van voedselpakketten aan 130 cliënten; op 30 december waren dat er 142; 409 personen waarvan 183 jonger zijn dan 18 jaar. Totaal zijn 6652 voedselpakketten verstrekt aan 18718 personen.

Van de 73 nieuwe intakes zijn er 10 afgewezen; van de 188 herintakes 38. 70 cliënten zijn gestopt. 27 cliënten hebben korter dan 3 maanden een voedselpakket ontvangen. 5 cliënten tussen 3 en 6 maanden, 43 tussen 6 en 12 maanden, 47 tussen 12 en 36 maanden, 35 tussen 24 en 36 maanden en 35 ontvangen langer dan 36 maanden een pakket.

Als Voedselbank hebben we deelgenomen aan de overleggen in het kader van het in 2016 gesloten convenant “Raalte armoedevrij in 2020”. Het streven is, dat iedere inwoner die (tijdelijk) te weinig middelen van bestaan heeft hulp krijgt en dat iedereen, inclusief kinderen, mee kan blijven doen in de samenleving en niet buitenspel komt te staan. Inmiddels hebben zich 20 instanties geconfirmeerd aan het na te streven doel.

Conform de met de gemeente Raalte gemaakte afspraak heeft door de gemeente een onderzoek plaatsgevonden onder cliënten die in verband met de driejaarstermijn hiervoor toestemming hebben gegeven. Als Voedselbank hadden we gehoopt, dat deze cliënten op de een of andere manier door de gemeente geholpen zouden kunnen worden. Gebleken is, dat slechts een paar cliënten de helpende hand kon worden geboden.

De besprekingen met de Carnavalsvereniging De Stöppelkaters over het huren van ruimte in de door de carnavalsvereniging te realiseren nieuwbouw zijn door ons beëindigd. Zowel voor de carnavalsvereniging als voor ons jammer, dat we er niet in geslaagd zijn tot elkaar te komen.

De komst van het Jumbo online centrum in Raalte heeft ons geen windeieren gelegd. Wekelijks wordt daar door ons op de woensdag producten opgehaald die dan vervolgens vrijdag aan onze cliënten worden meegegeven. Het heeft er in ieder geval toe geleid, dat onze cliënten nu wekelijks verse groenten en/of fruit mee krijgen.

De komst van dit centrum was organisatorisch gezien wel een uitdaging. Producten moeten worden opgehaald en nog dezelfde middag worden verwerkt. Met een nieuwe samengestelde ploeg van vrijwilligers wordt dit wekelijks opgepakt.

We hebben dit jaar afscheid genomen van twee vrijwilligers. Het verloop binnen de groep vrijwillig(st)ers is nagenoeg nihil. Hierdoor wordt de lijst met namen van vrijwilligers die zich ook willen inzetten voor onze Voedselbank alleen maar groter.

Het Nationaal Fonds Kinderhulp heeft ervoor gezorgd, dat dit jaar 8 gezinnen in Nederland een weekje op vakantie konden. Daarnaast hebben 20 kinderen een zomerpretpakket ontvangen en hebben met Sinterklaas alle kinderen van onze cliënten een waardebon van € 20, = ontvangen te besteden bij BOL.com.

Op 31 januari heeft 2Switch een koopavond gehouden waarop cliënten van ons 50% korting kregen op het gehele assortiment. Cliënten van ons krijgen het hele jaar door op vertoon van onze voedselbankpas 20% korting.

Onze inkomsten bestaan uit donaties, giften en opbrengsten van gehouden acties. Dit jaar hebben we van de Gemeente Raalte in verband met de negatieve exploitatie in 2017 een subsidie ontvangen van € 15.000, =. Ondanks deze subsidie moeten we ook 2018 afsluiten met een negatief saldo. De kosten om de Voedselbank draaiende te houden bedragen meer dan de inkomsten. Hierdoor zijn we niet in staat reserves aan te leggen voor de op termijn nodige vervanging van koel-/vriesapparatuur en vrachtauto.

Van 7 t/m 15 december hebben we deelgenomen aan de door RTV Oost voor het laatste jaar georganiseerde actie voor de Voedselbanken. Doel van deze actie is veel producten te krijgen met een lange houdbaarheidsdatum. Onze magazijnen zijn hierdoor goed gevuld waardoor we in tijden dat we minder producten krijgen aangeleverd uit deze voorraad kunnen putten.  

In het kader van de ARBO zijn alle vrijwilligers die hiervoor in aanmerking komen voorzien van veiligheidsschoenen.

Van de Johanna Donk-Grote Stichting ontvingen we in december voor al onze cliënten en vrijwilligers een kerststol.

Al met al een jaar waarin veel is gebeurd en waar we met dank aan al onze vrijwilligers trots op terug mogen en kunnen kijken.

Bestuur Voedselbank Raalte e.o.

Onze dank gaat uit naar:

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.