Jaarverslag 2019.

In 2019 waren huisvesting en Jumbo Online de rode draad die telkens terugkeerden.

Begin 2019 was de hoop, dat we eind dit jaar over andere huisvesting zouden beschikken. Helaas bleek dit ijdele hoop. Dat de huidige huisvesting bij lange na niet meer toereikend is om onze werkzaamheden goed en verantwoord te kunnen uitvoeren is inmiddels bij eenieder bekend. Het huidige huurcontract hebben we kunnen verlengen tot 30 juni 2020 met een optie dit per kwartaal te verlengen.

We streven er naar huisvesting in eigendom te gaan verwerven. Hiervoor is het noodzakelijk dat we een lening moeten gaan afsluiten met een zo laag mogelijke rente. Dit is mogelijk bij de Bank Nederlandse Gemeenten waarbij als voorwaarde gesteld wordt dat de gemeente Raalte borg moet staan voor de jaarlijkse financiële verplichtingen. Dit proces is nog gaande.

Dankzij Jumbo Online zijn we in staat wekelijks rijk gevulde pakketten te verstrekken.

Begin april kwam de vraag van het management van Jumbo Online of wij als Voedselbank als coördinator wilden gaan fungeren. Dankzij de bereidwilligheid van onze vrijwilligers hebben we hier ja tegen kunnen zeggen. Alles wat wordt opgehaald wordt gesorteerd op THT-datum en vervolgens gereedgemaakt om door meerdere ophalende Voedselbank te worden meegenomen. Al met al een enorme klus waarbij op de eerste plaats Jumbo Online, in het kader van tegengaan verspilling voedsel, maar daarnaast onze cliënten, gelet op de inhoud van de pakketten zeer gelukkig zijn.

In 2014 zijn we gestart met 64 cliënten. Eind 2019 stond de teller op 167 cliënten. In voorlichtingen zeggen we wel eens gekscherend, dat we de snelst groeiende bank in Nederland zijn. We hebben afgelopen jaar aan 7874 huishoudens, wat neerkomt op 22807 personen, een voedselpakket verstrekt. Onder die 22000 personen bevinden zich ruim 9800 kinderen jonger dan 18 jaar.

Uitgaande van een reële waarde van de pakketten van ongeveer € 40, = per pakket hebben we het over een waarde van ruim € 314.960, =. We hebben dat kunnen realiseren dankzij 68 vrijwilligers.

Van verloop van onze vrijwilligers in de afgelopen vijf jaar is amper sprake. Dit jaar hebben 2 dames van de administratie besloten te gaan stoppen met hun werkzaamheden. Mantelzorgtaken die zij op zich moesten nemen zijn hier debet aan. Op de administratie is daarom versterking hard nodig.
Één van de chauffeurs heeft aangegeven te stoppen als chauffeur. Gelukkig blijft hij wel als vrijwilliger maar dan met andere werkzaamheden betrokken bij onze Voedselbank. We hebben dit jaar 2 nieuwe vrijwilligers welkom mogen heten op onze Voedselbank.

Gelet op de afschrijvingen die we moeten doen op onze vrachtauto, koel-/vriescel etc. is het exploitatieresultaat ongeveer € 21.000, = negatief. Dit tekort leidt ertoe dat we aanspraak kunnen maken op de door de gemeente over 2019 toegezegde exploitatietekortsubsidie van € 15.000, =.

Dat de cliënten ons werk waarderen blijkt uit het feit, dat onze vrijwilligers bij het uitreiken van voedselpakketten in Wijhe vlak vóór de kerst blij werden verrast met een toespraak en vervolgens als dank een aantal kerstukjes kregen overhandigd.

In de in december gehouden ALV van VB Nederland is het onderwerp integriteit aan de orde geweest. Het spitste zich vooral toe op de onderdelen Onze goederen, Bestuurssamenstelling, VOG-verklaring en Vrijwilligersoverleg. Als bestuur gaan we het door de ALV van VB Nederland vastgestelde integriteitsbeleid vertalen naar onze lokale situatie. Het leidt in ieder geval tot nieuwe vrijwilligersovereenkomsten en voor enkelen zelfs tot het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag.

We hebben het vaak over de jeugd maar dan niet in positieve zin. Vlak voor kerst hebben we een voorlichting mogen geven aan 600 scholieren op het Carmel college. De tijd die we kregen was kort: een klein halfuur. Wat opviel was, dat het ondanks de grootte van de groep muisstil was tijdens onze presentaties. Na afloop werden de scholieren in groepjes opgesplitst. Een aantal groepen ging creatief aan de slag door een kerstkaart c.q. kerstwens te maken voor onze cliënten. Een groot aantal kleinere groepjes kregen als opdracht mee: probeer voor maximaal € 5, = zoveel mogelijk lang houdbare producten te kopen. Dit heeft ertoe geleid, dat er 22 volle kratten met lang houdbare producten richting onze Voedselbank kwamen. Daarnaast werd nog een bedrag van ruim € 170, = overhandigd; dit wat overgebleven van het maximaal voor € 5, = te besteden bedrag. Al met al een schitterend initiatief.

Als Voedselbank beschikken we over een prachtige club vrijwilligers met een enorme betrokkenheid.

Frans Rouwenhoff, voorzitter

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.