Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021.

Bestuur verslag

Wij werden voor het 2e opvolgende jaar geconfronteerd met de gevolgen van COVID-19. De in 2020 ingevoerde organisatorische wijzigingen bleven van kracht. De te verstrekken producten werden meegegeven in plastic tassen. Het klantcontact werd tot een minimum beperkt door de plastic tassen niet binnen maar buiten uit te reiken. Vanuit Voedselbanken Nederland werd erop gewezen rekening te houden met een toename van het aantal cliënten. Het leidde bij ons, in tegenstelling tot andere voedselbanken in het land, niet tot een toename.
Los van Corona bleef het voor elke Voedselbank een probleem cliënten die voor het verstrekken van een voedselpakket in aanmerking komen de eerste stap richting de Voedselbank te laten zetten. Trots en schaamte, hoe begrijpelijk ook, bleven hier debet aan.

Op 23 november 2021 zijn in het kader van de WBTR, Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, nieuwe statuten gepasseerd.


Door het Armoedefonds en Stichting Kinderhulp werd jaarlijks een aantal acties gehouden. Wij hadden ons voor meerdere acties aangemeld wat onder andere heeft geleid tot vouchers voor de aanschaf van kleding voor kinderen, schoolspullen, Sinterklaascadeaus en het uitreiken van pakketjes ‘Ik denk aan jou’ aan 65-jarige en oudere cliënten.   

Op 31 december bedroeg het aantal huishoudens waar wekelijks een voedselpakket aan werd verstrekt 156, 503 personen waarvan 237 kinderen jonger dan 18 jaar. Van de 156 huishoudens waren er 12 in Heino, 20 in Olst en 23 in Wijhe. In totaal werd dit jaar aan 1802 huishoudens, 6064 personen, een voedselpakket verstrekt.  

Mede dankzij de producten bij het Jumbo E-fulfilment Center in Raalte werden wekelijks goed gevulde pakketten uitgereikt. Dagelijks sorteerden en verstrekten onze vrijwilligers producten voor de voedselbanken Vaassen, Lelystad, Deventer en Hellendoorn. Daarnaast haalde de Stichting Manna op vrijdagmiddag producten op. In de loop van het jaar zorgden de voedselbanken Enschede en Hardenberg ervoor, dat ook op de zaterdagen producten werden opgehaald. Aan de tweede doelstelling van een Voedselbank, het tegengaan van verspilling van voedsel, werd hierdoor invulling gegeven.   

Huisvesting
Per 22 november 2021 werden we formeel eigenaar van een stukje grond van 1.000 m2 op het voormalige MBI-terrein in Raalte. In een zogenaamd bouwteamverband, aannemer BAJO Bouw- en IJzerwerken, Beekman Elektro en Elders Totaalinstallateur, moet onze nieuwe huisvesting worden gerealiseerd. Daarnaast heeft een werkgroepje uit onze vrijwilligers zich gebogen over de inrichting. Als bestuur hadden we de intentie uitgesproken een energie neutraal gebouw te willen realiseren. Door de warmte die vrijkomt van de koel- en vriescel terug te winnen en het aanbrengen van een beperkt aantal zonnepanelen wordt dit mogelijk. Corona bleef niet beperkt tot een andere uitgifte maar heeft ook invloed op het bouwproces. De door Aannemer Bajo uitgebrachte offerte heeft door de stijgende materiaalprijzen tot een hogere aanneemsom geleid. Op 1 november is de aanvraag bouwvergunning ingediend. Naar verwachting zal deze eind februari 2022 worden verleend waarna met de bouw in april 2022 kan worden gestart.

De nieuwe huisvesting biedt de mogelijkheid, dat andere vormen van verstrekking van een voedselpakket kunnen worden toegepast. Bij een aantal voedselbanken is het zogenaamde ‘winkelconcept’ ingevoerd. In dit concept kunnen cliënten onder bepaalde voorwaarden zelf hun producten uitkiezen. Naast het voorkomen, dat bepaalde producten thuis worden weggegooid verhoogt dit ook de eigenwaarde van een cliënt. Een tweetal voedselbanken waar dit concept is ingevoerd zijn bezocht. Het concept heeft voor- en nadelen. Het leidt in ieder geval tot behoorlijke organisatorische aanpassingen. Een besluit over wel/niet toepassen van dit concept moet nog worden genomen. De vrijwilligers zullen hier nauw bij worden betrokken.

Vrijwilligers
Onze Voedselbank werd gerund door 70 vrijwilligers. Dagelijks waren vrijwilligers in de weer bij het Jumbo E-fulfilment Center. Lief en leed werden gedeeld. Het overlijden van een echt-genote, het moeten volgen van een chemokuur drukten ons weer met onze neus op de realiteit van alle dag. Door Corona kon geen Nieuwjaarsbijeenkomst en een gezellige avond worden gehouden. Door middel van een kerstpakket werd onze waardering voor al het verrichte werk tot uiting gebracht. Zij zorgden er uiteindelijk voor, dat wekelijks voedselpakketten werden verstrekt. Vanaf deze plaats dank voor jullie inzet.

 

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.