Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020.

2020 lijkt veel op de nummer 1 hit “Roller Coaster” in de Top 2000. Dit nummer gaat over het  alledaagse leven. Het gaat op en neer net zoals in een achtbaan. 2020 stond in het teken van Black Lives Matter, de verkiezingen in Amerika, discussie over de vrijheid van meningsuiting, Corona, wel of geen zicht op nieuwe huisvesting voor onze Voedselbank.

In deze achtbaan hebben wij ons staande kunnen houden. Gelukkig bleven we in staat voedselpakketten te verstrekken. Dit werd mogelijk doordat de regering de Voedselbank aanmerkte als een cruciaal element in de hele voedselketen. Hierdoor konden we net zoals de supermarkten openblijven. Corona zorgde er wel voor, dat we organisatorisch één en ander moesten aanpassen. Er werd gewerkt met winkelwagentjes. Hiermee konden onze cliënten, voorzien van een mondkapje, buiten in plaats van binnen op de Voedselbank hun pakket in ontvangst nemen. De uit te geven producten werden in door Voedselbanken Nederland verstrekte plastic tassen meegegeven. Hierdoor bleef het cliëntencontact tot een minimum beperkt. Op deze manier konden we zoveel als mogelijk de inmiddels alom bekende 1,5 meter afstand houden. Gelet op de beperkte ruimte binnen onze Voedselbank was het hanteren van de 1,5 meter afstand niet altijd makkelijk. In de interne organisatie hebben we aanpassingen voor onze medewerkers doorgevoerd: door te werken op 1,5 meter, gebruik te maken van handspray en mondkapjes. Het werken op 1,5 meter afstand had tot gevolg, dat er met minder mensen gewerkt moest worden.

De organisatie van de Voedselbank Raalte kent ruim 70 vrijwilligers. Bij een organisatie van een dergelijke omvang menen we er goed aan te doen om een integriteitsdocument op te stellen. Hierin hebben we vastgelegd wat we van elkaar kunnen vragen en wat niet. Dit kunnen ook netelige kwesties zijn en hebben voor deze gevallen een vertrouwenspersoon aangesteld. De vrijwilligers kunnen hier vrijelijk gebruik van maken.

Dagelijks werd er door onze vrijwilligers bij het Jumbo E-fulfilment Center producten gesorteerd die Jumbo, gelet op de THT-datum, online niet meer kon verstrekken. Deze producten werden wekelijks door de voedselbanken Vaassen, Lelystad, Deventer, Hellendoorn en onze eigen Voedselbank bij Jumbo opgehaald. De tweede doelstelling van een Voedselbank, het tegengaan van voedselverspilling, werd hierdoor gehaald.

2020 stond ook wederom in het teken van onze huisvesting. Meerdere aanbiedingen voor grotere ruimten moesten we aan ons voorbij laten gaan, omdat dit voor ons financieel zonder een structurele subsidie van de gemeente niet haalbaar was. Uiteindelijk zijn we de weg ingeslagen het in eigen beheer gaan realiseren van huisvesting nader te onderzoeken. Dit ingeslagen pad bleek uiteindelijk een goede keuze geweest. Nadat het College van B&W Raalte op 10 november besloten had ons structureel te gaan subsidiëren en tevens borg te gaan staan voor een bij de Bank Nederlandse Gemeente (BNG) af te sluiten hypotheek kon een aanvraag bij de BNG worden ingediend. Op 29 december gaf de BNG groen licht voor het afsluiten van een hypotheek. Per saldo zijn we stukken voordeliger uit dan de huuraanbiedingen die ons zijn aangeboden. Een jarenlang traject “op zoek naar ruimere huisvesting” kon nu eindelijk worden afgesloten.

Op 31 december hadden we 168 klanten, 521 personen, waarvan 236 kinderen jonger dan 18 jaar. In totaal hebben we aan 8315 huishoudens, 25499 personen, een voedselpakket verstrekt. Naast onze locatie in Raalte verstrekten we ook wekelijks voedselpakketten in Wijhe, Olst en Heino. Gemiddeld zitten er tussen de 15 en 25 producten, waarvan tussen de 5 en 15 behorende tot de schijf van 5, in een voedselpakket.

Veel dank zijn we verschuldigd aan onze 70 vrijwilligers. Dankzij hen zijn we in staat gebleven onze cliënten tijdens deze Coronaperiode wekelijks van een voedselpakket te kunnen voorzien.

Bestuur Voedselbank Raalte e.o.

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.